תל אביב בחוט ומחט. עבודות על העיר ובתיה מאת איתן ג'ורג' הורביץ.