מלון נורדאו ובית צ'רנוב. רחוב נחלת בנימין פינת רחוב גרוזנברג